Osaleme projektis Ristpuidust pindade tootearendus uudse tootmismeetodi abil.

Projekti kirjeldus:

 

Projekt nr 2014-2020.5.04.18-0348“Ristpuidust pindade tootearendus uudse tootmismeetodi abil ”

Euroopa Regionaalarengu Fond

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
Võrumaa Kutsehariduskeskus, kompetentsikeskus TSENTER

Partner: ECCOM OÜ (registrikood 11201842).

Projekti lühikirjeldus

Arendada välja ristpuidust pindade lahendused kasutades uudset tehnoloogilist lähenemist, mis võimaldab toorainena kasutadamadalakvaliteedilist puitu ja erinevaid puuliike. Tegemist on koostööprojektiga, kus partneri ülesanneteks on uue toote väljatöötamisel tootmiseks sobivate tehnoloogiliste lahenduste leidmine ja Tsentri ülesandeks uue tootega seotud tehnoloogiliste, pinnaomadusi kirjeldavate ning tarbijauuringut puudutavate testide läbiviimine.

Projekti eesmärk

Antud tootearendusega näeme võimalust väärindada madalakvaliteedilist puitu (küttepuu ja paberipuu kvaliteedis ümarmaterjal) ja luua eeldused suuremamahulise tootmisekäivitamiseks. Ristpuidust pinnad oma atraktiivse välimuse ja väga hea kulumiskindlusega on alternatiiv senistele traditsioonilistelepuitpindadele nii põrandakatete, seinakatete kui ka mööblipindadena.

Enne investeeringuid tootmise käivitamiseks tuleb kõigepealt leida sobivad tehnoloogilised võtted ja materjalid.Oluline on kaardistada kogu tehnoloogiline ahel ristipuidust pindade valmistamisel (ketaste lõikus ümarmaterjalist, veavaba kuivatamine, kujusse lõikus, liimine aluspinnale, lihvimine,viimistlemine), mida saab hiljem kasutada erinevate tootmisprojektide käivitamiseks. Prototüüpide valmistamise protsess võimaldab anda soovitusi eelnimetatud tehnoloogia rakendamiseks ristpuidust pindade tööstuslikukstootmiseks. Projekt loob eeldused Eesti põranda, seinapaneelide ja mööbli plaatmaterjali tootjateletuua turule uusi innovaatilisi tooteid, mis põhinevad odaval kohalikul toormel kuid on tarbija silmis kõrge lisandväärtusega.

 

Projekti tulemus 

Projekti tulemusena on loodud ristpuidust pindade prototüübid (vajadusel korduvprototüübid), kirjeldatud tehnoloogilised operatsioonid ning välja töötatud soovitused tööstuslikuks tootmiseks. Lisaks on pindadega läbi viidud tarbijatestid, määramaks potentsiaalsete tarbijate ostuvalmidust ja hinnatundlikkust loodavatele toodetele.

Projekti kogumaksumus on 20 070,80
Projekti toetus on maksimaalselt 17 060,18 €

Projekti alguskuupäev: 01.09.2018
Projekti lõppkuupäev: 31.07.2019