Juhtpõhimõtted

 Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteem on suunatud keskkonda säästvate tööde teostamisele, eesmärgiga saavutada klientide rahulolu.

Eesmärk on olla kompetentne, arenev ja paindlik koostööpartner, kes pakub kvaliteetset toodangut ning kõrgel tasemel teenindust. 

tööde teostamisel on keskne koht mittevastavuste vältimisel. Olulised on ennetavate meetmete rakendamine, mittevastavuste analüütika ja selle põhjal järelduste tegemine, pidev (juhtimissüsteemi) protsesside parendamine.
 
Ettevõtte iga töötaja tegevus on suunatud klientide nõuete ja soovide väljaselgitamisele ja täitmisele. Kvaliteedi ja keskkonnaalaste nõuete täitmise eest vastutavad kõik töötajad oma vastutusalas (nii juhtkond kui töötajad)
 
Kohustume järgima kõiki meile kohalduvaid seaduslikke ja muid nõudeid.
 
Väldime oma tegevustega keskkonnareostust ning meile on oluline saastamise vältimine ja kokkuhoidlik tegutsemine, maksimeerime materjalide taaskasutust.